POH-S

Als allround POH-S heb ik ruim ervaring in het opzetten, uitvoeren en onderhouden van categorale zorg. Zowel binnen bestaande zorgstraten als op eigen initiatief van de praktijk, daar waar (nog) geen ketenzorg is.

Ik ben zowel voor kortdurende als voor langere opdrachten beschikbaar. Ook kan ik incidenteel invallen bij ziekte of afwezigheid van de vaste praktijkondersteuner. 

Het werken in zoveel verschillende praktijken heeft me flexibel gemaakt: ik werk met diverse HIS-sen en ondersteunende programma's. Ook ben ik praktijken van verschillende groottes gewend. Ik zal me altijd aanpassen aan bestaande afspraken binnen een praktijk. 

Extraatje

Daarnaast heb ik door mijn ervaring als praktijkondersteuner en als auditor oog voor verbetermogelijkheden. Vaak kunnen ingesleten processen in een praktijk "leaner" worden uitgevoerd, waardoor er ruimte en tijd ontstaat voor kwaliteitsverbetering van de directe zorg. Doorgaans gaat dit als vanzelf, zeker als ik wat langer in eenzelfde praktijk werk. Ik zal me hierin nooit dwingend of belerend opstellen, zie het meer als een extraatje: je vraagt om een praktijkondersteuner en krijgt daarbij als bonus soms verhelderende inzichten over de praktijkvoering.

De patiënt kiest

Ik ga in mijn werk uit van de eigen verantwoordelijkheid van de patiënt. Om goede keuzes te kunnen maken moet deze patiënt natuurlijk wel goed geïnformeerd worden, en de consequenties van zijn of haar keuzes kennen. Ik probeer aan te sluiten bij het niveau van degene die tegenover me zit, niet te overvoeren met informatie als het niet aankomt. Soms helpen praktische voorbeelden meer dan een uitgebreid relaas over bijvoorbeeld risicoreductie en numbers to treat. 

Leefstijl

Ik ben een groot voorstander van leefstijl boven medicatie. Soms is de keuze simpel: stoppen met roken levert meer gezondheidswinst dan een statine. Dagelijks een wandeling doet wonderen voor lichaam en geest. Gezonde voeding idem dito. Ook hier geldt weer: ik laat mensen keuzes en alternatieven zien, maar ben niet belerend of dwingend en heb respect voor ieders uiteindelijke keuze. Mits het een keuze is uit vrije wil en niet uit onmacht tot veranderen... want daar kan ik ze soms mee helpen. 

Structuur en gemoedelijkheid

Ik ben secuur, werk professioneel en gestructureerd en behoud het overzicht over mijn werkzaamheden. De sfeer tijden mijn consulten is veelal gemoedelijk, er mag gelachen worden. Vaak werkt dit drempelverlagend, waardoor er snel een vertrouwensband ontstaat. En dan wordt er soms ook gehuild en komen echte beweegredenen naar boven. 

En hoelang mag dat allemaal duren?

Een consult duurt bij mij twintig tot maximaal dertig minuten, afhankelijk van de individuele patiënt en de reden van komst. Soms kan het sneller. Nog meer tijd levert in mijn ervaring weinig meerwaarde op. Per individuele patiënt wordt ook de frequentie van het spreekuurbezoek bepaald.

Standaarden, richtlijnen, protocollen

Ik werk zoveel mogelijk via de bestaande (NHG-)standaarden. Als een praktijk daar zelf structureel en onderbouwd van afwijkt, zal ik daar in principe in meegaan, mits ik achter die onderbouwing kan staan. Dit komt vaker voor dan je denkt: denk aan keuzes voor andere dan NPH insulines, statines, al of niet jaarlijks spirometrie, et cetera. In het algemeen komen we daar wel uit en verloopt ook dit vrij organisch. 

Actieradius

Ik werk  in een gebied van 60 autominuten rond mijn woonplaats Eext. Dit komt grofweg neer op de provincies Drenthe, Groningen en delen van Friesland en Overijssel. 

Opdrachtgevers

Enkele van mijn recente en huidige opdrachtgevers:

  • Huisartspraktijk Kuiperij, Enschede
  • Goorse Huisartsen Medisch Centrum "De Oliphant", Goor, getuigschrift
  • Huisartsenpraktijk Floralaan-Meeuwenplein, Hardenberg, getuigschrift
  • Huisartsenpraktijk NoorderEs, Odoorn, getuigschrift
  • Huisartsenpraktijk Winsum, Winsum
  • Huisartsenpraktijk Marsdijk-Kleuvenstee, Assen
  • Huisartspraktijk Olthof, Roden
 

 

De website is nog in ontwikkeling. Nu al vragen of opmerkingen? Neem contact op.

DIABETES-ASTMA-COPD-CVRM-KETENZORG-KIS-MEDICOM-PROMEDICO-CGM-OMNIHIS-LEEFSTIJL-GEWICHT-COACHING-VOORLICHTING-MEDICATIE-POLYFARMACIE-ATRIUMFIBRILLEREN-HARTFALEN-INSULINE-OSTEOPOROSE